روش ها و دستور ها

این تارنما شامل اطلاعات ، نوشتار، قالب ها و طرح های ویژه و اختصاصی میباشد که کپی‌ کردن از آنها بدون پروانه قبلی‌ غیر قانونی است.

تمام خبر ها و گزارشات آزاد و استفاده و کپی‌ کردن از آنها بدون مانع هستند.

استفاده از بخش عمومی‌ و نظرات

ما امیدواریم که بهره بران از این تارنما رفتاری دوستانه و محترمانه با یکدیگر داشته باشند و در نظر داشته باشند که به عنوان یک تارنمای خبری مورد استفاده همگان از جمله جوانان و خانواده ها میباشد. از این روی تقاضا داریم از استفاده از واژه های زننده و توهین آمیز پرهیز کنید، هر آنچه برخی‌ از مزدوران غارت گر رژیم سزاوار آن باشند.

مدیران این تارنما اختیار دارند تا نظرات و نوشتار نامتناسب و توهین آمیز را ویرایش یا کلا پاک کنند.

همچنین از شما درخواست می‌کنیم از ذکر اطلاعات شخصی‌ دیگران یا  حتا  خودتان مانند آدرس خانه یا تلفن شخصی ‌و یا  آدرس الکترونیکی خودداری  کنید مگر اینکه آن اطلاعات از قبل در دسترس عموم بوده باشند مانند تلفن سازمانها یا دفاتر عمومی‌.

حد مسئولیت ها

 ما تمام اخبار خود را از سازمان ها و گروه های خبری داخل و خارج از ایران جمع آوری می‌کنیم و نمیتوانیم مسئولیت درستی‌ یا تکمیلی آن ها را به عهده گیریم.

تمام دیگر نوشتار توسط نویسندگان یا بازدید کنندگان تارنما داده شده و مسئولیت آنها به عهده خود نویسنده میباشد.

نظرات داده شده توسط بینندگان نیز زیر مسئولیت خود نظر دهنده است و ما در درستی یا نادرستی‌ آنها مسٔولیتی نداریم.

ما قویا پیشنهاد می‌کنیم که شما خود قاضی صحت نوشتار و گزارشات بوده و تصمیم نهائئ را خود بگیرید.

در این راه تنها کمکی‌ که ما میتوانیم بکنیم این است که نه تنها منبع خبر را ذکر کنیم بلکه درجه راستی‌ آن را با ذکر اینکه خبرگذاری از کجا آمده به شما یاد آور شویم. از این روی توجه شما را به برچسب های زیر متن هر خبر جلب می‌کنیم.

سخن آخر

وظیفه این تارنما گرد هم آوری اخبارگوناگون از خبر گذاری های مختلف و چاپ نوشتار از متفکران و نویسندگان ایرانی میباشد، ما هیچ گونه مسٔولیتی را چه رسمی‌ یا ضمنی‌ قبول نمی‌کنیم و قضاوت نها‌یی را بر عهده شما خواننده میگذاریم.